Годишни извештаи...

Jan 29, 2020 by

За период 2020 – Верзија 1...

повеке

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ...

Jan 21, 2019 by

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И...

повеке

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ...

Oct 25, 2018 by

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ...

повеке

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ...

Jan 24, 2018 by

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И...

повеке

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШН...

Dec 28, 2017 by

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА...

повеке

Измена на податоците во постап...

Nov 14, 2017 by

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна...

повеке
Download mp3