Tender for purchasing of off r...

Apr 1, 2021 by

. A- Instruction to tenders and tender form to be completed and submitted by...

повеке

Комисијата за унапредување на ...

Oct 21, 2019 by

Комисијата за унапредување на правата на пациентите ја оддржа својата...

повеке

Градоначалникот на Нашата Општ...

Jun 25, 2018 by

Градоначалникот на Нашата Општина Медат Куртовски присуствуваше на...

повеке

Информации од јавен карактер в...

Nov 8, 2017 by

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...

повеке

проширен приодот до бигорски...

Aug 14, 2014 by

Приодот кон Бигорскиот манастир од магистралниот патен правец Маврови...

повеке
Download mp3