Градоначалникот Мехмеди го озн...

Apr 18, 2014 by

Градоначалникот Мехмеди го означи почетокот на овогодинешниот...

повеке

Прво и второ место за ученицит...

Apr 11, 2014 by

Прво и второ место за учениците Дилесκи Халдун и Илјази Фаρије Прво и...

повеке

Во Видуше активно се работи на...

Apr 11, 2014 by

Во село Видуше активно се работи на изградба на новата училишна зграда...

повеке

Програми и Одлуки 2014...

Apr 7, 2014 by

14-Одлука за КОМУНАЛИИ-2014 14-ПРОГРАМА за израб. на урб . план.-2014...

повеке

Пеперутки, гусари, самовили, п...

Apr 1, 2014 by

Денес е денот на шегата, на смеата, на среќата, на местени и лаги, но пред...

повеке

Советот ја одржа својата 14...

Mar 31, 2014 by

Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата...

повеке

Учениците од СОУ Маврово-Росту...

Mar 25, 2014 by

Учениците од СОУ Маврово-Ростуша започнаа со презентирање на проектните...

повеке

Координативен состанок со град...

Mar 22, 2014 by

Во организација на “Milieukontakt Macedonia” (member of Milieukontakt International Network)...

повеке

Ние сме лидери/ки застапнички ...

Mar 14, 2014 by

Во просториите на Општината во Ростуша во рамките на проектот ,,Ние сме...

повеке

Оддржана јавна консултација во...

Mar 14, 2014 by

Градоначалникот на Општината, Мукрем Мехмеди, претставници од јавното...

повеке

ИЗВЕШТАЈ

Mar 10, 2014 by

И З В Е Ш Т А Ј на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за...

повеке

Прв систематски преглед во нов...

Mar 10, 2014 by

Учениците од III одделение при ОУ Блаже Конески од Скудриње извршија...

повеке
Download mp3